Suurupi alumine tuletorn

Asukoht: 

Suurupi alumine tuletorn

Eesti
Latitude: 59.4716
Longitude: 24.4163

Suurupi alumine tuletorn asub Soome lahe lõunarannikul Suurupi poolsaare põhjakaldal. Suurupi alumine ja ülemine tuletorn asetsevad üksteisest 2245 m kaugusel. Alumine tuletorn koos ülemise tuletorniga moodustavad meresõitjatele nn “sihi”, mis on abiks väljasõidul Tallinna lahest lääne suunas Naissaare ja Vahemadala vahelt. Tuletorni ehitamise vajadus tõusis päevakorda 1856.a, kui Krimmi sõja järgses Läänemere laevasõiduolude ja tuletornide ülevaatuse aktis mainiti, et paljude kaptenite soov oleks näha Suurupi poolsaarel väikest täiendavat tuletorni. Puidust 11 m kõrgune neljatahulise tüvipüramiidi kujuline viilkatusega tuletorn valmis 1859.aastal. 1860.a paigaldati kitsa sektorvalgustiga IV järgu dioptriline aparaat, mille tulesektor näitas ohutut laevateed Naissaare lõunakari ja Vahemadala vahel. Valgusseade oli merepinnast 15 m kõrgusel ja paistis 8 miili kaugusele. Torni juurde ehitati ülevaataja elamu, ait ja kaev. 1863. aastal jõuti ka välisviimistluseni – idapoolne esisein värviti valgeks, küljed ja tagasein kollaseks, katus punaseks. Juba 1885.aastal vajas tuletorn remonti – asendati pehkinud konstruktsioonid ja torn ise ehitati korruse võrra kõrgemaks. Sellega kasvas torni kõrgus jalamilt 15 meetrini. Tuli hakkas paistma senisest miili võrra kaugemale. Kompleksi lisandus petrooleumiait. 1911.a ehitati lisaks veel teinegi puust elamu. 1931. aastal paigaldati torni atsetüleeni plinkaparaat ja täpsustati tulesektorit. 1940.a oli plaanis tuletorni asendamine raudbetoonist tüüptuletorniga, aga nõukogude okupatsioon ja II maailmasõda tulid vahele. Pärast sõda oli õnneks liialt tegemist sõjas hävinud tuletornide taastamisega ja tänu sellele on just meil säilinud Põhja-Euroopa ainuke 19.sajandi keskelt pärinev puidust tuletorn. 1998.a viidi läbi põhjalikud restaureerimistööd – “proteesiti” pehkinud kandekonstruktsioonid ja suures osas asendati ka välislaudis. Teenindushoonetest on säilinud elamu, elamu-saun ja petrooleumiait. Suurupi alumine tuletorn kuulub The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) 100 väärtuslikuma töös oleva ajaloolise tuletorni hulka, kogu kompleks on kultuurimälestisena riikliku kaitse all.

Kasevälja Küla Selts MTÜ | Suurupi| Harjumaa | info@kodusuurupi.eu